• Minden a földből származik, oda is kerül vissza!

 • A légkör éltet és véd!

 • A víz minden földi élet alapja!

 • Minden energia!

 • Közöld Alapítvány - A környezettudatos fejlődésért!

 • Közöld Roadshow - Közösség a környezetünkért!

Az ólom környezetünkben és bennünk


2014.06.16. 18:04:42Közöld Admin
809 fő megtekintette a cikket 1 388 alkalommal.

Az ólom környezetünkben és bennünk

 

A zömmel két vegyértékű fémekből álló és a természetben igen hasonlóan viselkedő, ún. polimetallikus elemek csoportjának legkevésbé mozgékony tagja az ólom. Olyannyira kevéssé vegyülékeny, hogy még a sósavban sem oldódik (pontosabban: nagyon rosszul oldódik), ezért a klasszikus analitikai kémia (a Fresenius-féle csoportosítás) a kationok I. a) alosztályába sorolja.

 

A legnehezebb nem radioaktív elem, színesfém. Átlagos koncentrációja a földkéregben a különböző források szerint 10-16 mg/kg. Elemi állapotában a természetben nem fordul elő; ennek ellenére a már az ókorban is ismert hét fém (arany, ezüst, higany, ón, réz, vas) egyike. Leginkább a cinkkel és rézzel (kadmiummal és nemesfémekkel) közös, ún. polimetallikus lelőhelyeken bányásszák.
 

olom
Az ólom legfontosabb ércásványa a galenit (PbS) — Mežica (Szlovénia)

Négy, természetes izotópja közül a 206Pb az 238U, a 207Pb az 235U, a 208Pb pedig a232Th bomlási sorának végterméke.
 

Alig tucatnyi olyan elem van, aminek semmilyen pozitív élettani hatásáról nem tudunk. Ezek egyike az ólom. Toxikus nehézfém, számos vegyülete rákkeltő is.
 

A heveny ólommérgezés a szakirodalom szerint ritka, Magyarországon (más okok miatt Kínában és Indiában) azonban ez nem így van.

A rendszerváltás óta sokan egészítik ki megélhetésüket azzal, hogy nyílt tűzön kiolvasztják az ólmot a használt akkumulátorokból, viszont az olvadt ólom erősen párolog. A sajtó néhány évenként súlyos mérgezésekről számol be; ezek közül több halálos volt. Az ólmot olvasztó felnőttek többnyire még tünetmentesek, míg a mérgezésre fokozottan érzékeny gyermekek állapota már kritikus.
 

Az ólommérgezés sokáig főleg foglalkozási ártalom volt: főleg a nyomdászokat, a színesfémkohászokat és üveggyári munkásokat veszélyeztette.

Az ólommázas cserépedények egészségkárosító hatása nem bizonyított; az erről olvasható, hangulatkeltő beszámolók erősen eltúlzottak. Épp így nem tudunk se az ólomkatonák, se a régebben használatos ólom vízvezetékek, se a horgászok által használt nehezékek stb. káros élettani hatásáról sem – az ólomtartalmú festékek viszont bizonyítottan mérgezőek. Fontos tendencia, hogy szerves vegyületei sokkal mérgezőbbek, mint az ólomfém, vagy annak szervetlen sói.
 

Az emberi szervezet átlagos ólomtartalma 1,7 mg/kg. Szennyezettségi határértéke a magyarországi talajokban 100 mg/kg; a felszín alatti vizekben 10 μg/l, megengedhető mennyisége az ivóvízben 50 μg/l.

Magyarország keleti (4.) geokémiai nagytáján koncentrációja lényegesen több, mint az ország egyéb részein:

olomtartalom magyarorszag felszink
Az ólom Magyarország ártéri üledékeiben

táblázat alább Az ólom Magyarország geokémiai nagytájain

Nagytáj

1.

2. (középső)

3. (nyugati)

4. (keleti)

Háttér (mg/kg)

10-34

5,3-23

16-26

32-90

Várható érték

17

13

18

46

 

Keleti geokémiai nagytájunkon több évszázada (évezrede) rakják le a folyók az erdélyi és felvidéki ércbányászat, illetve nehézipar hulladékait.
 

E szennyezett árterek mintegy 10%-án (az emelt háttérnél is több ólmot tartalmazó részeken) a mezőgazdaságilag művelt talajok ólomtartalma meghaladja a szennyezettségi küszöbértéket (100 mg/kg).

Fügedi UbulForrás: http://www.kornyezetvedelem.co.hu

  A lakásodhoz legközelebbi benzinkúton átveszik a használt étolajat?
  500m-en belül van benzinkút és átveszik.
  500m-en belül van benzinkút, de nem veszik át.
  Nem gyűjtöm össze a használt étolajat, így nem érdekel.