• Minden a földből származik, oda is kerül vissza!

 • A légkör éltet és véd!

 • A víz minden földi élet alapja!

 • Minden energia!

 • Közöld Alapítvány - A környezettudatos fejlődésért!

 • Közöld Roadshow - Közösség a környezetünkért!

Jogszabályok

Ezekben a törvényekben a környezetvédelem kifejezés releváns tartalomként szerepel (egyéb jogszabályra a CompLex oldalán tudsz keresni):

1995. évi LIII. törvény   a környezet védelmének általános szabályairól

2010. évi LXXXVII. törvény  a Nemzeti Földalapról

2008. évi XLVI. törvény  az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XL. törvény  a földgázellátásról

2008. évi V. törvény  a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

2005. évi XVIII. törvény  a távhőszolgáltatásról

2003. évi CXXVI. törvény  a közösségi vámjog végrehajtásáról

2003. évi CX. törvény  a regisztrációs adóról

2003. évi LXXXVIII. törvény   az energiaadóról

2002. évi IV. törvény   a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló, Genfben, 1998. június 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2001. évi LXXXI. törvény  a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

2001. évi LXVIII. törvény  a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2000. évi CXII. törvény  a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

2000. évi XXV. törvény  a kémiai biztonságról

1997. évi CXIV. törvény   az agrárgazdaság fejlesztéséről

1997. évi LXXVIII. törvény  az épített környezet alakításáról és védelméről

1995. évi LIII. törvény   a környezet védelmének általános szabályairól

1991. évi XLV. törvény  a mérésügyről

  A lakásodhoz legközelebbi benzinkúton átveszik a használt étolajat?
  500m-en belül van benzinkút és átveszik.
  500m-en belül van benzinkút, de nem veszik át.
  Nem gyűjtöm össze a használt étolajat, így nem érdekel.