• Minden a földből származik, oda is kerül vissza!

 • A légkör éltet és véd!

 • A víz minden földi élet alapja!

 • Minden energia!

 • Közöld Alapítvány - A környezettudatos fejlődésért!

 • Közöld Roadshow - Közösség a környezetünkért!

Közöld RoadShow weboldala

KEOP 6.1.0/B/11-2011-0066

A  Közöld Alapítvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet- és Energia Operatív Program támogatási rendszerében KEOP 6.1.0/B/11-2011-0066 azonosító számú „Közöld Roadshow” környezettudatos tematikájú rendezvénysorozat szervezése elnevezésű projektje 35 191 629 Ft támogatást nyert el.

A projekt megvalósításával az Alapítvány célja a környezettudatos viselkedésre való ösztönzés JNK-Szolnok megyében, kiemelten a megye két városában, Szolnokon és Törökszentmiklóson egy fenntarthatósági tematikájú programsorozat, a „Közöld Roadshow” keretein belül.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. www.energiakozpont.hu

 

Képek a Roadshow eseményeiről: Nyitórendezvény, Iskolai rendezvények, Nagycsaládos Akció, Lakossági rendezvény - Tiszavirág Fesztivál, Nagycsaládos Akció 3., Törökszentmiklós Lakossági Rendezvény, Óballa - Lakossági rendezvény, Nagycsaládos Akció - Eszközök kihelyezése, 

Iskolai kérdőívek megoldásai 

 

 

 

 

A megoldandó probléma:

A társadalom pazarló életmódja, az egyre növekvő és sokszor ésszerűtlen energiafelhasználás, a környezeti fenntarthatóság kérdéseinek hiányos ismerete.

A projekt szükségszerűségét a Nemzeti Fenntarható Fejlődési Stratégia (2007) is megfogalmazza, hiszen egyik fő célja a fogyasztói magatartás megváltoztatása. Cél, hogy a mindennapok területén alkalmazzák a lakosok a környezeti fenntarthatóság elemeit.

 

Háttér:

Az Alapítvány által készített releváns kérdőíves felmérés pontos képet adott arról, hogy mennyire fontos a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok szervezése. Mert bár van érdeklődés a környezetvédelem iránt, de a lakosság nagyon kevés információval rendelkezik a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákról, az energiahatékonyság, és a megújuló energiaforrások területéről és sokszor ismeretei ellenére sem alkalmazza a mindennapok területén. A tudatos cselekedetet meg kell erősíteni az egyénekben.

 

A célcsoportok meghatározásánál figyelembe vették a fenntartható fejlődés prioritásait, hiszen a környezeti nevelés és szemléletváltás minden korosztály, a társadalom egésze számára kiemelt jelentőséggel bír. A célcsoport így a 15-55 éves korosztály, a projektgazda működési területéhez közel eső településeken (Szolnok, Törökszentmiklós).

 

A projekt keretén belül párhuzamosan megvalósuló tevékenységek:

 

A két város 4 jelentős települési rendezvényén látogatható majd meg a Közöld Roadshow sátor, hasznos tanácsokkal a mindennapokhoz: működés közben tekinthetőek meg megújuló energiát felhasználó demonstrációs eszközök, víztakarékos eszközök, környezeti információkat ismertető kisfilmek, előadások, emellett érdekességek pl. ökolábnyom számítás, Közöld energiafal, környezeti totó stb. is várja az érdeklődőket.

 

A projektben a Műszaki Szakközép- és Szakiskola 4 tagintézményének 10 osztálya vesz részt elméleti és gyakorlati ismereti oktatásban a környezettudatosság fontosságáról, a környezetvédelem szerepéről és ezek gazdaságra gyakorolt hatásáról.  

A támogatással az Alapítvány a www.kozold.hu közérdekű weboldalt interaktív közösségi portállá fejleszti (Közöld – Közösségi Portál), mely a környezeti információs adatbázis és közérdekű tartalomszolgáltatás bővítését, üzemeltetését és felhasználását célozza a környezettudatos nevelésben. Ezen weboldal működése a projekt végrehajtása alatt és után is biztosítva lesz.

 

Az áprilisban induló nagycsaládos akcióban 30 nagycsalád otthonában szerel fel az Alapítvány energiatakarékos és környezetterhelést csökkentő eszközöket, melyeket a családok 6 hónapon át tesztelnek. (Pl. kicserélik valamennyi hagyományos izzót energiatakarékosra, a vízcsapokra víztakarékos pellátorokat szerelnek fel, használt étolajgyűjtő edényt, műanyag flakon préselőt, szelektív kukákat kapnak…) A nagycsaládok féléves tesztelési eredményét a www.kozold.hu weboldalon közzéteszik, ott folyamatosan nyomon lehet követni a környezettudatos eszközök használatával kapcsolatos hozzászólásokat, megjegyzéseket.

A projekt végén  az iskolai, nagycsaládos, valamint a városi rendezvények tapasztalatairól, az elért eredményekről összefoglaló készül, de természetesen a folyamatosan megújuló weboldalon napról-napra nyomon követhetőek a projekt eseményei, aktuális információi, gyakorlati tudnivalók.

 

Projektelemek:

 • 2 alkalommal Szolnok városi rendezvény
 • 2 alkalommal Törökszentmiklós városi rendezvény
 • Iskolai rendezvények (Műszaki Szakközép- és Szakiskola Tagintézményeiben) 10 alkalommal
 • Nagycsaládos akció – 4 alkalom
 • Weboldalfejlesztés
 • Projekt hatékonyságának mérése (500 fős telefonos)
 • Nyitó/záró rendezvény

 

A projektet a Közöld Alapítvány valósítja meg, szorosan együttműködve más szakmai szervezetekkel: az Impulzus Egyesülettel, és a Nagycsaládos egyesülettel, valamint  helyi középiskolákkal.

A projekt eredményeképpen létrejövő termékek, rendezvények, honlapok a környezettudatosság iránti érdeklődés felkeltését, az érdeklődés elmélyítését és a témával kapcsolatos tudományos eredmények megismertetését tűzték ki célul. Ezeket az eredményeket, stratégia célokat az együttműködő partnerekkel a projekt befejezése után is biztosítani kívánják.

 

A Közöld Alapítvány bemutatása

 

A projektgazda a Közöld Alapítvány, hivatalos bejegyzésére 2006. március 17-én került sor.

Tevékenységei: a környezeti információk összegyűjtése, megismertetése, a környezettudatos szemlélet terjesztése, környezetvédelemmel, környezettudatos életmód elterjedésével kapcsolatos akciók, rendezvények szervezése, környezetvédelem, elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása diákoknak a tudatosság fontosságáról a környezet, egészség és pénzügy területén.

Ezen célok megvalósítására működteti az Alapítvány a www.kozold.hu közérdekű környezetvédelmi weboldalt – mely jelen pályázati projektben fejlesztéssel érintett.

Az Alapítvány operatív munkáját 3 kuratóriumi tag és az alapító társadalmi munkában végzi. Felsőfokú végzettségük, szakirányú képesítésük és szakmai tapasztalatuk, az eddigi környezetvédelmi projektek bonyolítása kapcsán szerzett tapasztalatuk egyaránt hozzájárul az alapítvány eredményes munkájához. Az Alapítvány környezetvédelem iránt elkötelezett önkénteseinek száma 20-30 fő.

 

Projekt beszállítói (szerződéskötés dátuma: 2012. február 22.):

A Szerződés száma: 1    Beszállító megnevezése:  MÉDIA -3 Kft  (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.)

Rész száma: 1.1 Elnevezés: 1400/01 egyéb berendezések, felszerelés

Rész száma: 1.2 Elnevezés: 5206/01 szoftver fejlesztés

Rész száma: 1.3 Elnevezés: 5210/02 reklám, hirdetés

Rész száma: 1.4 Elnevezés: 5211/01 kötelező tájékoztatás

Rész száma: 1.5 Elnevezés: 5213/02 bérleti díj

 

A Szerződés száma: 2     Beszállító megnevezése:  A-Z MÉDIA Kft  (5000 Szolnok, Hunyadi utca 58. 1. em. 2.)

Rész száma: 2.1 Elnevezés: 5210/01 rendezvényszervezés

 

A Szerződés száma: 3   Beszállító megnevezése:  DI CADORE Kft  (1031 Budapest, Vizimolnár u. 9.)

Rész száma: 3.1 Elnevezés: 5204/01 általános menedzsment

Rész száma: 3.2 Elnevezés: 5204/02 pénzügyi tanácsadó

Rész száma: 3.3 Elnevezés: 5210/03 előadás, tanácsadás

 

A Szerződés száma: 4    Beszállító megnevezése:  COGNATIVE Kft  (1088 Budapest, József krt. 2.)

Rész száma: 4.1 Elnevezés: 5207/07 egyéb tanulmány, vizsgálat

 

  A lakásodhoz legközelebbi benzinkúton átveszik a használt étolajat?
  500m-en belül van benzinkút és átveszik.
  500m-en belül van benzinkút, de nem veszik át.
  Nem gyűjtöm össze a használt étolajat, így nem érdekel.